Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên tư vấn tuyển sinhCÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
  01/2017 - 01/2019

  -Tư vấn viên chương trình học và chăm sóc học viên trong
  quá trình học tập
  – Kế toán cơ sở
  – Quản lý xuất nhập đăt giáo trình, theo dõi và báo cáo
  hàng tháng
  – Chuyên trách quản lý các công việc hành chánh học vụ,
  lưu trữ tài liệu các chứng chỉ học viên và báo cáo hàng
  tháng

 • Thư KýTHHH MARITECH
  01/2006 - 01/2007

  – Hỗ trợ giám đốc kiểm tra email, sắp xếp lịch họp
  – Hỗ trợ bộ phận kỹ thuật đề xuất thiết bị văn phòng
  – Hỗ trợ quản lý kỹ thuật theo dõi giám sát lịch làm việc của
  nhân viên
  – Theo dõi và cập nhật lịch tàu hàng ngày và báo cáo đến
  bộ phận quản lý kỹ thuật
  – Phụ trách các công việc hành chánh, lưu trữ hồ sơ, đề
  xuất văn phòng phẩm

Trình độ học vấn
 • Ngôn ngữ AnhĐẠI HỌC VĂN HIẾN (ĐẠI HỌC)
  2006
 • tốt nghiệp chứng chỉ đào tạo kỹ thuật viên thư kýĐại học Hoa Sen
  2005-2006:
 • khóa học cơ bản nghề nhân sựtrung tâm BCC
  2008:
Các kỹ năng
 • Hòa đồng
  90%
 • Quản lý thời gian
  80%
 • Làm việc nhóm
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ