GIỚI THIỆU

Hoàn thành tốt công việc, nhiêm vụ đang làm.  Ổn định công việc, lập gia đình.  Tiêu trí thành công “ NHÂN – NHẪN – TÂM – ĐỨC – TRÍ “  Có một vị trí trong cao xã hội

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Bộ phận Kho , Trưởng quầy.SI ÊU THỊ BIG C
  Từ : 8/2010 Đến : 04/ 2015

   Kiểm hàng, nhập & báo cáo xuất
  nhập tồn.
   Kiểm tra, so sanh hoá đơn giao hàng
  của nhà phân phối so voi hàng nhan
  thuc tế.
   Kiểm kê kho & cửa hang theo tuần,
  tháng và quý.
   Lập kế hoạch phát triển doanh thu
  của quầy,kế hoạch trưng bày quầy
  kệ cửa hàng theo chương trình
  khuyến mãi hoặc các dịp lễ tết .
   Chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức
  5S, FiFo,…. với Anh/ Em đồng
  nghiệp để cùng nhau hoàn thành
  công việc tôt nhất.
   Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên
  bán hàng thuộc quyền quản lý của
  mình hàng tuần.
   Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân
  viên.
   Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh
  thần làm việc của từng nhân viên
  của mình quản lý.
   Họp nhân viên bán hàng 01lần /
  tuần.
   Theo dõi, giám sát tình hình bán
  hang.

 • Quản Lý khu vựcCông Ty Nhà Máy Bia Việt Nam
  Từ 2015 đến 5/2018

   Công ty bia Viet Nam.
   Quản Lý 3 tỉnh B.Rịa. Ninh
  Thuận, Bình Thuận.
   Lập kế hoạch chạy số sale in sale
  out.
   Kiểm tra, bảo đảm độ phủ tại địa
  bàn.
   Đảm bảo hang hoá tồn kho NPP
  đủ cung ứng và trưng bày tại các
  điểm bán hang.
   Theo sát tiến độ công việc của
  mỗi saleman tại từng địa bàn.
   Thiết lập mối quan hệ và quản lý
  NPP thật tốt.
   Hướng dẫn xây dựng dội ngũ các
  bạn saleman chạy địa bàn.
   Giải quyết các khó khăn của NPP,
  cũng nhu các sale.

 • Quản Lý khu vựcHệ thống VinMart +
  Từ 5/2018 đến 02/2019

   Quản lý các cửa hang trong khu
  vực.
   Quản lý nhân sự trong khu vực
  đảm bảo chất lượng công việc.
   Chịu Trách nhiệm toàn bộ chi
  phí, hoạt động, kế hoạch tại mỗi
  cửa hàng
   Quản Lý trực tiếp hoạt động
  nhân sự tại mỗi cửa hang……
   Kiểm soát tồn kho đủ bán và dự
  trữ.
   Kiểm soát date, huỷ hang, đổi trả
  NCC.
  QUẢN LÝ KINH DOANH :
   Tổ chức triển khai các chính
  sách và chương trình kinh
  doanh theo kế hoạch được
  ban hành; Hỗ trợ để từng
  Quản lý cửa hàng đạt được
  chỉ tiêu kinh doanh.
   Đánh giá hiệu quả các chính
  sách, chương trình kinh
  doanh, danh mục hàng hóa,
  layout trong vùng để đề xuất
  giải pháp điều chỉnh/bổ sung
  cho phù hợp và hiệu quả.
   Kiểm soát và điều tiết hàng
  hóa trong vùng để tối ưu cơ
  hội kinh doanh.
   Nghiên cứu đối thủ cạnh
  tranh và đề xuất phương án
  cạnh tranh lành mạnh.
  QUẢN LÝ TÀI SẢN
   Quản lý tài sản, đảm bảo tuân
  thủ theo các quy định quản lý
  tài sản do Tập đoàn/Công ty
  ban hành, không để xảy ra
  thất thoát, lãng phí, hỏng hóc
  do không được quản lý tốt.
   Mua sắm tài sản, đảm bảo
  đúng trong phạm vi ngân
  sách được duyệt, đúng thời
  điểm cần thiết, có hiệu quả
  cao nhất. Mua đúng thứ cần –
  giá cả và chất lượng tốt theo
  đúng quy chuẩn.
   Kiểm soát hình ảnh thương
  hiệu trong vùng đảm bảo thể
  hiện đồng bộ theo bộ nhận

  diện thương hiệu.
   Kiểm soát chặt chẽ việc đảm
  bảo an toàn lao động, an toàn
  vệ sinh thực phẩm, phòng
  cháy chữa cháy và an toàn tài
  sản trong miền. Không xảy ra
  các sự cố và đảm bảo tài sản
  của miền không thất thoát
  lãng phí.
  QUẢN LÝ KẾ HOẠCH
   Thường xuyên nghiên cứu và
  xây dựng các kế hoạch hành
  động chi tiết, đảm bảo tính
  tối ưu và khả thi.
   Tổ chức lập, triển khai và
  kiểm soát chặt chẽ việc thực
  hiện các kế hoạch đã phê
  duyệt.
   Đánh giá việc thực hiện các
  kế hoạch để có các biện pháp
  hỗ trợ, xử lý các vướng mắc,
  tạo các cơ chế động viên hoặc
  gây sức ép để các cơ sở hoàn
  thành được các kế hoạch đã
  đặt ra.
   Đánh giá kết quả, rút kinh
  nghiệm để xây dựng và triển
  khai các kế hoạch tối ưu và
  hiệu quả hơn.
   Kiểm soat doanh số bán hằng
  ngày
   Lập kế hoạch cũng như phương
  án bán hang cận date.
   Theo dõi tiến độ đặt hang, nhận
  hang taị khu vực
   Báo Cáo doanh số, hang cận date.
  Cũng như các khó khăn tại khu
  vực đang gặp.
   Training cho nhân viên các
  nghiệp vụ Bán Hàng. Và quản lý
  hang tại nơi được phân công…….

Trình độ học vấn
 • LUẬT TỔNG HỢPĐẠI HỌC LUẬT CẦN THƠ
  2018
 • TỔ CHỨC - QUẢN LÝ &; BỐ TRÍ KHO HÀNGVIỆN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
  2012
 • QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM
  2011
Các kênh liên hệ
Liên hệ