GIỚI THIỆU

Áp dụng những kinh nghiệm bán hàng, sự hiểu biết về thị trường bất động sản để trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp có thể mang đến nhiều giá trị lợi ích cho khách hàng cũng như giá trị bền vững cho công ty. Từ đây mong muốn giúp cho công ty có nhiều khách hàng thân thiết, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng. – Trong vòng 3 năm tới mong muốn trở thành một nhân viên sale Bất động sản hàng đầu tại công ty. Trong 5 – 10 năm tới sẽ có thể tự kinh doanh riêng trong lĩnh vực bất động sản.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng phòng Kinh DoanhTập đoàn Vingroup

  Lên kế hoạch cho nhóm tìm đối tượng khách
  hàng.- Xây dựng quy trình chuẩn bán hàng- Tham
  mưu cho ban Giám đốc các chiến lược kinh doanh.-
  Đưa doanh thu của nhóm đạt 100 tỷ / 1 năm

 • Nhân viên Kinh DoanhTập đoàn Vingroup

  – Tham gia viết bài quảng bá các sản phẩm bất
  động sản trong dự án của công ty thông qua kênh
  Facebook và các diễn

Trình độ học vấn
 • Kinh tế đối ngoạiĐại học Ngoại Thương

  Xếp loại: Giỏi, điểm Trung bình: 8.4

Các kênh liên hệ
Liên hệ