GIỚI THIỆU

.SỞ THÍCH: Giao tiếp với mọi người, đọc sách ,lướt web, facbbook, bán hàng online.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên bán hàng Công Ty TNHH Migun Hàn Quốc
  2014 – 2017
Trình độ học vấn
 • Đại học Giao Thông Vận tải
  2014

  Bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.3)

Các kỹ năng
 • MS Office
  85%
 • Giới thiệu sản phẩm
  75%
 • Sales
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ