GIỚI THIỆU

 Mục tiêu nghề nghiệp muốn trở thành một doanh nhân chuyên nghiệp  Thực hành và nâng cao kĩ năng ngôn ngữ của tôi  Nhận được nhiều kinh nghiệm trong môi trường mới làm việc

Kinh nghiệm làm việc
 • Bán hàng, phục vụ khách hàngCircle K
  2 /2014 - 8/2014

  Kiểm tra hóa đơn, phục vụ khách hàng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng ngay lập tức

Trình độ học vấn
 • Anh văn thương mạiNguyễn Tất Thành
  2013 - hiện tại
Các kỹ năng
 • Kĩ năng giao tiếp
  85%
 • Kĩ năng làm việc nhóm
  85%
 • Kĩ năng sử dụng máy tính
  80%