GIỚI THIỆU

Áp dụng những kinh nghiệm và kỹ năng làm việc góp một phần vào sự phát triển của công ty

Kinh nghiệm làm việc
 • BA LeaderCông ty TNHH Wipro Unza
  5/2016 - Hiện tại

  – Chịu trách nhiệm quản lý hàng hoá và trưng bày sản phẩm theo đúg
  chuẩn planogram của công ty
  – Quản lý, sắp xếp thời gian, lịch làm việc của BA, lịch vệ sinh quầy
  kệ…
  – Đưa ra phương hướng thúc đẩy doanh số của cửa hàng
  – Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết các phản hồi của khách về sản
  phẩm.
  – Hỗ trợ, đào tạo nhân viên tư vấn giới thiệu và bán hàng đẩy tồn trực
  tiếp tại cửa hàng
  – Tổng hợp cáo báo hàng tuần, hàng tháng

 • SalesCông ty cổ phần dược phẩm Việt Nam
  3-2014 - 9-2014

  – Trực tiếp đến các cửa hàng lớn, siêu thị, bệnh viện, trường học để
  mời họ cùng hợp tác tham gia bán các sản phẩm của công ty
  – Sắp xếp phân bổ nhân viên đến từng địa điểm để tư vấn, giới thiệu và
  bán sản phẩm
  – làm cáo báo bán hàng

 • Nhân viên tư vấn bán hàngCông ty cổ phần Maison
  05/2011 - 9/2012

  Trực tiếp tư vấn và bán các sản phẩm.
  Đề ra phương hướng và mục tiêu để đạt target công ty giao cho.
  Giới thiệu thương hiệu của công ty đến với nhiều khách hàng hơn

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanh Nhà HàngCao đẳng Du lịch Hà Nội
  10/2009 - 05/2012

  Tốt nghiệp loại Trung Bình Khá

Các kỹ năng
 • Tiếng Anh
  %
 • Tin học văn phòng
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ