GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Phát huy các kinh nghiệm sãn có trong viêc hoàn thành công việc. Công việc ổn định và có cơ hội phát triển tốt.

Kinh nghiệm làm việc
 • Trưởng Phòng Marketing Công ty CP MHA - Thời trang Seven.Am
  11/2017 - 1/2018

  Cấp bậc: Trưởng phòng
  Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm Quản lý, phân bổ công việc cho nhân viên. Lên kế hoạch Mareketing trình duyệt. Phối hợp thực hiện và kiểm soát kế hoạch. phân bổ ngân quỹ Marketing cho Công ty….

Trình độ học vấn
 • Quản trị Doanh nghiệpĐại học Bách Khoa Hà Nội
  9/1993 - 12 /1999
Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Kỹ năng quản lý và giám sát
  90%
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
  80%
 • Kỹ năng thuyết trình
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ