GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP – Nâng cao và cải thiện khả năng giao tiếp, trau truất cho từng lời nói, thuyết phục được mục tiêu. – Tự lập về tài chính. – Cải thiện 4 kĩ năng cơ bản trong tiếng anh. – Tạo lập mối quan hệ và thúc đẩ sự hợp tác, phối hợp giữa người với người. – Trở thành người tự tin hơn, nhiệt huyết hơn và năng nổ hơn.

Kinh nghiệm làm việc
 • Sales tour/ customer careHà Nội Rock Hostel
  7/2017 - 9/2017

  Cấp bậc: Nhân viên
  Nhiệm vụ chính:
  – Trò chuyện và chia sẻ với khách về các chuyến đi của họ.
  – Gợi ý một số điểm đén hấp dẫn tại Việt Nam cho bạn bè quốc tế
  – Học hỏi và rút kinh nghiệm từ cách trao đôi trực tiếp với khách đến thái độ phục vụ hài hòa và than thiện.
  – Cung cấp thôg tin về tour tuyến mình có và các chương trình đặc biệt trong tour đó.
  – Book tour trên hệ thống máy tính. Gửi thông tin và dữ liệu khách cho bên đối tác.

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ