GIỚI THIỆU

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến cao. – Gắn bó lâu dài và vươn lên vị trí cao hơn trong công việc.

Kinh nghiệm làm việc
 • NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNNGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
  05-2017 10-2018

  Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng cá nhân
  Chủ động phát triển khách hàng mới, tư vấn và hướng dẫn
  khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai
  thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
  Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ
  và chính xác theo quy định

 • NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂNNGÂN HÀNG TMCP KYX THƯƠNG
  10-2018 02-2019

  Tìm kiếm, phát triển, chăm sóc khách hàng cá nhân
  Chủ động phát triển khách hàng mới, tư vấn và hướng dẫn
  khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng
  Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng
  Củng cố và phát triển mối quan hệ khách hàng nhằm khai
  thác tối đa nhu cầu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
  Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ
  Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng đầy đủ
  và chính xác theo quy định

Trình độ học vấn
 • Quản trị Kinh DoanhĐại học Tài Chính - Marketing
  07-2013 05-2017
Các kênh liên hệ
Liên hệ