GIỚI THIỆU

-Công việc phù hợp và ổn định – Môi trường làm việc thân thiện – Trở thành nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm – Coi công việc đã đảm nhận như một niềm đam mê lớn và luôn làm việc hết mình vì niềm đam mê đó. Mong muốn mức lương tối thiểu: 7,000,000 VND

Các kỹ năng
  • Làm việc nhóm
    %
  • Quản lý thời gian
    %
  • Giải quyết vấn đề
    %
Các kênh liên hệ
Liên hệ