GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Hoàn thiện kỹ năng kinh doanh và nghiệp vụ bán hàng hơn nữa, cố gắng phấn đấu phát triển sự nghiệp trong tương lai gần từ 1 đến 3 năm.

Kinh nghiệm làm việc
 • Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Hoa Sen
Trình độ học vấn
 • Bằng cấp cao nhất: Đại học

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  70%
 • Giao Tiếp
  80%
 • Làm việc độc lập/nhóm
  75%
Các kênh liên hệ
Liên hệ