Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên TelesalesShoppe
  2017-9 2019-2
Trình độ học vấn
 • Trung Học Phổ Thông - Quản Trị Kinh DoanhTrung Học Phổ Thông Phạm Ngũ Lão
  2013-5 HIỆN TẠI
Các kỹ năng
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesales) (1 năm)
  %
 • Tổng Đài Viên (1 năm)
  %
 • Spa/Làm Đẹp (2 năm)
  %
 • Thủ Kho (1 năm)
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ