GIỚI THIỆU

Phương châm sống luôn hướng về phía trước. Ham học hỏi, có chí cầu tiến. Muốn được cống hiến, được khẳng định bản thân, sẵn sàng đương đầu với thử thách.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh DoanhTrường Đại học Cần Thơ
  2019-06
Các kỹ năng
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng
  %
 • Kỹ Sư Bán Hàng
  %
 • Giải quyết vấn đề
  %
 • Lập kế hoạch
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ