GIỚI THIỆU

KỸ NĂNG MỀM Lập kế hoạch Hòa đồng Xây dựng quan hệ Thuyết trình Quản lý thời gian Giao tiếp Giải quyết vấn đề Làm việc nhóm Đàm phán Năng động Lãnh Đạo Phân tích SỞ THÍCH Đọc sách Xem Phim Nghệ thuật Ca nhạc

Kinh nghiệm làm việc
 • SalesKansai - Alphanam
  2018-06 HIỆN TẠI
 • Kỹ Sư Kiểm Soát Chất LượngCông ty cổ phần kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí
  2015-09 2018-06
Trình độ học vấn
 • Đại Học - Kỹ Thuật Cơ Khí Động LựcTrường Đại học Nha Trang
  2014-06 2014-06
Các kỹ năng
 • Phát Triển Thị Trường (2 năm)
  80%
 • Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer
  74%
Các kênh liên hệ
Liên hệ