GIỚI THIỆU

bản thân tự nhận hoà đồng vui vẻ ,giao tiếp tốt năng động. chịu khó học hỏi caquf tiến, có tính kiên nhẫn,kiên trì

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. HỒ CHÍ MINH (ĐẠI HỌC)
  2020 - 2020
Các kỹ năng
 • Thuyết trình
  80%
 • Quản lý thời gian
  100%
 • Giải quyết vấn đề
  80%
 • Tiếng Anh
  40%
Các kênh liên hệ
Liên hệ