GIỚI THIỆU

Mục tiêu:

– Mong muốn được làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp. – Công việc ổn định và gắn bó lâu dài . – Có khả năng phát huy năng lực bản thân. – Phấn đấu trở thành nhân sự giỏi. – Học hỏi, tiếp thu và phát huy những kiến thức – nghiệp vụ cũng như nâng cao kĩ năng.

Trình độ học vấn
 • Quản trị kinh doanhĐại học Kinh Tế
  2011
Các kỹ năng
 • Thuyết trình
  95%
 • Tư duy chiến lược
  80%
 • Giải quyết vấn đề
  80%