GIỚI THIỆU

Tôi Là Ai ? Tôi Làm Được Những Gì ? Tôi Có những Gì

Kinh nghiệm làm việc
 • Sale SupPHÚC THÀNH GROUP(PHÂN PHỐI CÁC MẶT HÀNG GIA DỤNG VÀ ĐIỆN GIA DỤNG CỦA NHẬT
  (8/2016-NAY )

  Tuyển dụng và đâò tạo nhân viên
  Lên kế hoạch kinh doanh ,phân chia địa bàn ,doanh số cho từng nhân viên
  Setup hệ thống thị trường phụ trách
  Xây dựng cơ chế chính sách lương ,thưởng cho nhân viên cũng như kế hoạch phát
  triển thị trường cùng Mar
  Nghiên cứu thị trường ,thu thập thong tin thị trường ,đối thủ
  Lên phương án chăm sóc các khách hàng tiềm năng ,duy trì và mở mới các điểm bán
  sỉ ,lẻ

 • Giám Sát Vùng –HCMBTCom GROUP(Phận Phối các mặt hàng tiêu dùng tại hệ thống bưu điện )
  10/2014_-7/2016

   Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của
  bộ phận mình quản lý.
   Xây dựng, đào tạo, phát triển và quản lý hiệu quả đội ngũ nhân
   Xây dựng kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường, chịu
  trách nhiệm về doanh số bán hàng.
   Nghiên cứu thị trường, tìm hiểu về đối tác và khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh.
  Thăm định kỳ hệ thống NPP và hỗ trợ ,phát triển hệ thống

 • Giam Sát Kinh Doanh Vùng ( hàng nước mắmCÔNG TY Cổ Phần Trí Hải
  2008-5/2014

  Kinh Doanh Nước Mắm
   Theo dõi đơn hàng xuất đi, đơn hàng trả lại, đơn hàng khuyến mãi trả lại của khu vực.
   Tính thưởng cho phòng, nhân viên kinh doanh: Thưởng phòng hàng tháng, thưởng quý,
  thưởng năm, thưởng sản phẩm …
   Tính lương nhân viên nhà phân phối.
   Tập hợp đăng ký chỉ tiêu doanh số các khu vực và phòng. Tổng hợp báo cáo doanh số
  hàng ngày, hàng tháng, quý, năm so sánh doanh số theo sản phẩm, theo thời gian và báo
  cáo phát sinh theo yêu cầu. Theo dõi công nợ, các khoản đặt cọc của khách hàng.
   Lập các báo giá sản phẩm mới, báo giá thay đổi cho từng nhóm đối tượng khách hàng.
   Tập hợp, lưu giữ hợp đồng phân phối đối với khách hàng, soạn thảo, lưu giữ các hợp
  đồng khác theo yêu cầu.
   Tiếp nhận các thông tin hàng tồn kho, tập hợp và lưu trữ tại phòng để cán bộ nhân viên
  kinh doanh tiện theo dõi.
   Tập hợp thông tin, tài liệu của cán bộ kinh doanh trình Giám đốc kinh doanh, Ban Tổng
  Giám đốc.

   Soạn thảo các thông báo, công văn của phòng.
   Xây dựng các mẫu biểu, quy trình làm việc.
   Làm các công việc khác theo yêu cầu của cán bộ quản lý.

Trình độ học vấn
 • Cử nhân CNTTĐẠI HỌC KHOA HOC TỰ NHIÊN
  2004-2008
Các kênh liên hệ
Liên hệ