GIỚI THIỆU

Để trở thành một nhân viên mua hàng đáng tin cậy làm việc trong một môi trường năng động với khả năng phát triển nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
  • Teaching AssistantKhoa Tri English Center
    2016- Now
Trình độ học vấn
  • Business EnglishUniverity of Pedagogy
    2015-2019
Các kênh liên hệ
Liên hệ