GIỚI THIỆU

Trở thành nhân viên hoàn thành tốt trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm. – Không ngừng học tập, nâng cao tri thức, học hỏi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực và sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân viên kinh doanhCông Ty TNHH STAZ VIỆT NAM (DEAHAN STEEL)
  Từ tháng 03/2018 đến Nay-

  – Kinh doanh mặt hàng thép xây dựng của các thương hiệu : Vina kyoei, Pomina,
  Miền Nam, Posco, Hòa Phát.
  – Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về mặt hàng của công ty.
  – Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng hiện hữu, tìm kiếm khách hàng
  mới.
  – Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng, thương lượng các điều khoản
  bán hàng với khách hàng
  – Khảo sát thị trường thực tế và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích nhu cầu
  khách hàng, lập kế hoạch phát triển thị trường theo định hướng về thương hiệu
  và doanh số mà công ty đề ra
  – Tiếp xúc khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng và kết nối với các phòng ban
  liên quan đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn.theo dõi việc giao hàng, điều
  xe, làm hồ sơ thanh toán
  – Theo dõi, kiểm soát công nợ của khách hàng.
  – Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý.

 • Nhân viên mua hàngCông Ty CP ĐT Phát triển hạ tầng 620 ( Thái Bảo Group)
  Từ tháng 12/2016 đến 03/2018

  – Đặt mua vật tư cung cấp cho công trình theo phiếu đề xuất cung cấp vật tư đúng
  chất lượng và đủ số lượng. Đề xuất thanh quyết toán và làm các thủ tục mua
  hàng, đặt hàng/ hợp đồng với nhà cung cấp cho công việc sản xuất và thi công

  tại công trình theo phiếu yêu cầu đã được duyệt và theo đúng qui định, qui trình
  mua hàng của công ty.
  – Tìm nhà cung cấp, cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp: năng lực,
  sản phẩm, thời gian giao hàng, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển….
  để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.
  – Tìm mẫu và kiểm tra số lượng mẫu mã cho công trình mới.
  – Lấy giá, so sánh giá và chất lượng của nhà cung cấp. Đề xuất chọn nhà cung cấp
  phù hợp với nhu cầu dự án và qui định làm việc của công ty.
  – Phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật/ dự án triển khai công việc, theo dõi, kiểm tra và
  nghiệm thu chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp. Xử lý hoặc xin giải pháp xử
  lý đối với số hàng giao về nếu không đúng, đầy đủ về chất lượng và chủng loại
  – Theo dõi tiến độ thực hiện công việc hoặc giao hàng của nhà cung cấp. Kiểm tra
  và xác nhận các chứng từ thanh toán mua vật tư/ đặt hàng đúng theo nội dung
  cam kết trong đơn đặt hàng/ hợp đồng. Có giải pháp xử lý đối với những trường
  hợp hàng giao về không đúng chất lượng hoặc số lượng…
  – Lưu trữ chứng từ bản mềm và bản cứng khoa học, đầy đủ.
  – Thực hiện các công việc mua hàng cho công ty theo yêu cầu của Trưởng bộ
  phận
  – Báo cáo tiến độ cung cấp vật tư và thống kê chi phí công trình theo yêu cầu của
  Trưởng bộ phận

 • Nhân viên hành chánh nhân sựCông Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bennet
  Từ tháng 05/2015 đến tháng 11/2016-

  Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận, tổng hợp và báo cáo cho Gíam đốc
  nhân sự để triển khai kế hoạch tuyển dụng theo Qui trình tuyển dụng
  -Soạn hợp đồng lao động: Thực hiện soạn hợp đồng lao động thử việc, theo dõi
  đánh giá của các bộ phận và soạn hợp đồng lao động chính thức cho người lao

  động
  -Chấm công: Thực hiện việc chấm công cho người lao động hàng ngày, phép năm
  -Thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN: Chịu trách thực hiện công tác
  tăng giảm bảo hiểm, các chính sách chế độ thai sản, chế độ ốm đau cho người lao
  động theo đúng qui định
  – Tham gia thực hiện các phong trào sự kiện theo qui chế chính sách của công ty
  – Thực hiện giải quyết các chế độ thanh toán thôi việc cho CBCNV công ty sau
  thôi việc theo qui định của Luật lao động và qui chế công ty.
  – Soạn thảo các thông báo tham mưu sửa đổi quy chế, quy định công ty
  – soạn thảo bảng mô tả công việc cho từng nhân viên
  *Công tác hành chính
  -Mua văn phòng phẩm
  -Quản lý các trang thiết bị văn phòng bảo trì sữa chữa
  -Cấp phát đồng phục cho nhân viên.
  -Tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát và các chính sách cho người lao động theo nội
  qui công ty
  -Trực tiếp giải quyết các xung đột, thắc mắc và khiếu nại của người lao động
  -Và một số công việc thuộc hành chính
  -Làm báo cáo và công việc khác theo yêu cầu của giám đốc công ty
  -Theo dõi sinh nhật cán bộ nhân viên
  -Nhận công văn đến và gửi đi
  -Tổ chức phòng họp cho Ban Giám Đốc
  Từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2017- Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bennet

 • Nhân viên kế toánCông Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bennet
  Từ tháng 05/2015 đến tháng 04/2017-

  -Quản lý công nợ dự án thuộc bộ phận PKD
  – lập báo cáo ngày và tháng công nợ
  – quản lý nhập xuất tồn hàng dự án

  – các báo cáo ngày, tháng-lập phiếu bán hàng dự án
  – viết hóa đơn và quản lý hóa đơn- các báo cáo tháng hóa đơn
  – Kiểm tra công nợ, thường xuyên liên lạc chăm sóc khách hàng và đôn đốc thu
  hồi công nợ không để nợ quá hạn, nợ xấu
  -Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các
  khách hàng nợ đọng lâu ngày.
  – Định kỳ cuối tháng làm Biên bản xác nhận công nợ gởi khách hàng ký xác nhận
  -Thực hiện cấn trừ khi công ty và khách hàng mua bán hai chiều
  – tính lương ,Chấm công bộ phận dự án
  – quản lý hợp đồng, công văn, quyết định của PKD …

Trình độ học vấn
 • kế toáncao đẳng phát triển công nghệ TP.HCM
  (tháng 7 - năm 2012)

  Tốt nghiệp bằng: Khá (Điểm trung bình: 7.8)

 • Đại Học Công Nghệ Tp.HCM
Các kênh liên hệ
Liên hệ