Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Kinh DoanhTNHH SXKD TRÀ HOÀNG GIA
  2019-7 2019-10

  Tiếp xúc và tư vấn trực tiếp khách hàng có nhu cầu về sản phẩm. Tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn online

 • Nhân Viên Kinh DoanhCông Ty Cổ Phần Bất Động Sản Long Điền
  2019-2 2019-5

  Tìm kiếm khách hàng mới. Tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng quan tâm để lại thông tin

 • Nhân Viên Giám Sátlotte mart Lê Đại Hành
  2017-10 2017-12

  Giám sát nhân viên, khách hàng ra vào. Kiểm tra hàng hoá. Phối hợp với nhân viên hỗ trợ khách hàng.

Trình độ học vấn
 • Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Văn Lang
  2019-11
Các kỹ năng
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
  %
 • Nghiên Cứu Thị Trường (1 năm)
  %
 • Đàm phán
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ