GIỚI THIỆU

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP – Làm việc hết mình vì sự phát triển bền vững của công ty – Chăm chỉ , chịu khó , sáng tạo trong công việc – Cố gắng 120% hiệu quả công việc thời gian đầu – Phấn đấu thời gian ngắn nhất thăng cấp nhanh nhất.

Các kỹ năng
 • MS Office
  80%
 • Kỹ năng từ chối
  90%
 • Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng
  75%
 • Kỹ năng xử lý tình huống
  80%
 • Kỹ năng giao tiếp
  70%
 • Kỹ năng chốt đơn
  85%
Các kênh liên hệ
Liên hệ