- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuуên ngành CNTT