- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing ( hoặc các ngành kinh tế liên quan)