- Nam/ nữ có sức khỏe tốt. - Có khả năng giao tiếp và viết tốt Tiếng anh. - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương - Tốt nghiệp đại học kinh tế