+ Làm việc nhóm + Ra quyết định + Quản lý giao tiếp + Quản lý sáng tạo + Học hiệu quả Sở thích: Tập gym