làm việc nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.