*Kỹ năng sắp xếp công việc. *Kỹ năng quản lý thời gian. *Kỹ năng làm việc nhóm. *Kỹ năng vi tính tốt.