Kỹ năng làm việc theo nhóm; Kỹ năng làm việc độc lập; Thành thạo sử dụng tin học văn phòng: (Word - Excel nâng cao