- Không yêu cầu kinh nghiệm và bằng cấp liên quan. - Sẽ được đào tạo bài bản nếu trúng tuyển. - Không ngại di chuyển và tiếp xúc khách hàng - Muốn phát triển bản thân