khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm ,đam mê kinh doanh ,năng động