có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao; Chịu được áp lực công việc; Có khả năng làm việc nhóm; Tuân thủ tốt quy định của công ty.