Có khả năng làm việc nhóm; Chịu được áp lực; Trung thực