biết tự cổ vũ mình trong công việc; Thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm thống kê.