biết tổ chức sắp xếp công việc và có tinh thần trách nhiệm; Dễ dàng thích nghi với môi trường mới; Kỹ năng làm việc độc lập; Có tin thần trách nhiệm