Business development

 • Location:
 • Salary:
  $1,000 - $1,500 / 1 month
 • Job type:
  Full-Time
 • Posted:
  3 years ago
 • Category:
  Freight / Logistics
 • Deadline:
  April 19, 2019
 • Job Level:
 • Languages:
  Vietnamese
Duy trì quan hệ kinh doanh hiện có,đánh giá tiềm năng khách hàng hiện có . –          Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác

–          Giải quyết các khiếu nại của khách hàng trong phạm vi mình kiểm soát.

–          Tìm kiếm và follow các  hợp đồng mới sẽ phát sinh theo nhu cầu phát triển của khách hàng.

Marketing –          Xây dựng thương hiệu Công ty.

–          Phát triển việc kinh doanh mới, tìm kiếm khách hàng mới. Xây dựng database.

–          Dự báoThu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường, dịch vụ của Công ty.

Đảm bảo mục tiêu kinh doanh –          Bán hàng đạt doanh số đầu xe cam kết.

–          Đề xuất và thực hiện các chiến lược bán hàng nhằm đạt mục tiêu.

 

Chốt hợp đồng, ký kết –          Soạn thảo hợp đồng, đàm phán khách hàng với mức giá tốt nhất mang lại thỏa mãn đôi bên.
Báo cáo, cải tiến –          Xây dựng, cải tiến quy trình bán hàng

–          Đề xuất ý kiến góp ý về xây dựng dịch vụ kinh doanh cho thuê xe của Công ty. Đề xuất xây dựng, phát triển các dịch vụ mới theo nhu cầu khách hàng.

–          Báo cáo định kỳ về tình hình bán hàng.

location

This job has expired.