Job Categories

recent jobs
Featured Jobs

How it work.

Find Jobs, Employment & Career Opportunities
I’m an

employer

Signed in companies are able to post new job offers, searching for candidate...

Register as company
I’m an

candidate

Browse and search potential candidates for your job that match you, save job....

Register as candidate

Xây dựng Sales Framework để Doanh nghiệp đón đầu thành công

Bạn đang gặp các khó khăn trong việc xây dựng một quy trình, hệ thống, chiến lược kinh doanh,... cho…
Read more

Coffee Talk: HR FOR SALES

Tại sao nên tham dự buổi Coffee Talk: HR For Sales ? ✔️ Coffee Talk…
Read more

[Mô hình giá trị RFM - Phân tích để chăm sóc khách hàng tốt hơn]

Hiện nay nhiều công ty có số liệu thực tế mua hàng của khách hàng…
Read more

Nearly

550

EMPLOYER registered

We have

550

Candidate

Nearly

550%

Client who rehire

Call Now ButtonCall Us