support.hooray.vn

Công ty TNHH Phần Mềm Hooray

Company Detail

MGX là phần mềm quản lý bãi giữ xe được phát triển bởi Công ty TNHH Phần Mềm Hooray.
Được khởi nguồn nghiên cứu và phát triển bởi các chàng trai thế hệ 8X với mong muốn xây
dựng một sản phẩm di động giúp các cửa hàng kinh doanh tại Việt Nam AN TÂM KINH
DOANH với bãi xe được đảm bảo an toàn, giảm thiểu việc sử dụng vé giữ xe bằng giấy.

 

Call Now ButtonCall Us Louis Lipps Jersey