Work experience
 • Nhân viên kinh doanhCÔNG TY THỜI TRANG CAO CẤP MILANO & GUCCI VIỆT NAM.
  2007-2012:

  Bán hàng online và chăm sóc khách hàng.
  – Nhận order
  – Tư vấn khách hàng
  – Theo dõi thống kê doanh số bán trong ngày
  – Thống kê những mặt hàng bán chạy để lên kế hoạch promotion
  mỗi tháng)
  – Báo cáo liên quan mỗi tuần, mỗi tháng với Trưởng Bộ Phận
  Trƣởng nhóm theo dõi và quản lý kho hàng của Bộ phận Online
  – Nhắc nhở các thành viên bàn giao công việc ở mỗi ca.
  – Hướng dẫn/ kiểm tra các thành viên nhập/xuất hàng hóa.
  – Kiểm kê, cân bằng hàng hóa (mỗi tháng)
  – Báo cáo lên Trưởng Bộ Phận vấn đề liên quan đến hàng hóa và
  tình trạng khắc phục.
  Merchandise-Quản lý hàng hóa cả hệ thống hàng (Tháng 3 – 2012)
  – Theo dõi doanh số bán hàng trong ngày của cả hệ thống và
  update inventory mỗi ngày
  – Thống kê những mặt hàng bán chạy và lên kế hoạch Promotion cho
  công ty.
  – Theo dõi và giải quyết với supplier về hàng hóa (Nếu có)
  – Họp và báo cáo công việc cho Trưởng Bộ Phận.

Skills
 • Nhân viên kinh doanh
  80%