ABOUT ME

– Tích lũy kinh nghiệm, rở thành quản lý, quản trị ở cấp độ cao – Học thêm các kỹ năng phục vụ cho công việc – Học và lấy bằng MBA

Education
 • Cử nhân
  2014

  Tốt nghiệp loại: Khá

Honors & awards
 • Thương lượng đàm phán
  0
Skills
 • Thương lượng đàm phán
  90%
 • Làm việc độc lập
  80%