ABOUT ME

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP Phấn đấu sau 3 năm sẽ thăng chức Trưởng Phòng Giúp công ty ngày càng đi lên phát triển và càng có nhiều khách hàng tiềm năng cho công ty.

Work experience
 • Nhân viên hành chính văn phòng-nhân viên kinh doanhCông Ty HNHH Khi Ta Trẻ
  1/2015 - 1/2018

  Cấp bậc: Nhân viên
  Tìm kiếm khách hàng
  Tư vấn giải đáp thắc mắc của khách hàng
  Giải quyết những trường hợp khẩn cấp
  Quảng bá sản phẩm cho cty
  Báo cáo doanh thu với cty
  Ghi chép và kiểm tra hàng hóa để báo cáo với cấp trên…

Education
 • Tài chính ngân hàng kế toánIndochina College
  8/2010 - 7 /2013
Skills
 • MS Office
  85%
 • Tư vấn
  80%
 • Tìm kiếm khách hàng
  90%
 • Lập kế hoạch
  75%