Hao Duong Lam

Tôi không tự tin mình tài giỏi nhưng tôi tự tin mình có năng lực khi không ngừng học hỏi và trải nghiệm.

Work experience
 • Nhân viên Kinh doanhCÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN GIA PHAT INVESTMENT
  2017​ ​-​ ​2017

  Tìm kiếm khách hàng, tự chạy marketing, tư vấn bán hàng sản phẩm

 • QUẢN LÝ KHOGIÀY XINH GIÁ RẺ CRAZYTEEN
  2016​ ​-​ ​2017

  Sắp xếp hàng hóa, kiểm kê hàng hóa, phân loại sản phẩm

Education
 • Cử nhân quản trị kinh doanhĐH CÔNG NGHỆ TP HCM
  2017
Skills
 • Marketing
  85%
 • Sales
  85%