ABOUT ME

.

Work experience
 • Tư vấn bán hàngCÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HỒNG THIÊN
  2014 - 2018
 • CÔNG TY NATALIE & CO
  2016 - 2018
Education
 • Tài chính ngân hàngĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
  2014
Skills
 • Tư vấn bán hàng
  80%
 • Xây dựng quan hệ
  75%
 • Quản lý thời gian
  90%
 • Đàm phán
  80%
 • Bán hàng qua điện thoại
  85%