Candidate Suggestion

Áp dụng những kinh nghiệm học được và sự hiểu biết để trở thành một…
View Resume
- Trở thành một chuyên viên tư vấn bán hàng và đào tạo về bán…
View Resume
Áp dụng kinh nghiệm về tiếp xúc với khách hàng , khả năng trao đổi…
View Resume
Mục tiêu ngắn hạn có công việc có thể gắn bó lâu dài. Mục tiêu…
View Resume
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.…
View Resume
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng…
View Resume
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.…
View Resume
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kinh nghiệm và kỹ năng…
View Resume
Mục tiêu ngắn hạn: Mong muốn trở thành một nhân viên Kinh Doanh chuyên nghiệp…
View Resume
Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.…
View Resume