Archive for "April, 2019"

Xây dựng Sales Framework để Doanh nghiệp đón đầu thành công

Bạn đang gặp các khó khăn trong việc xây dựng một quy trình, hệ thống, chiến lược kinh doanh,… cho Doanh nghiệp mình: Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì? Đưa vào CRM áp dụng ra sao để mang lại hiệu quả mà tránh lãng phí thời gian? Làm sao để tính ra […]